Love Cats

Η επιχείρηση Love Cats, καταχωρηθείσα επισήμως στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 157971503000, (εφεξής καλούμενη εν συντομία “ιστότοπος”), ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα ιδιωτικότητος, δεσμεύεται να προστατεύει και να περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τού εκάστοτε επισκέπτη (εφεξής καλούμενο εν συντομία “χρήστη”) που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Πώς Χρησιμοποιούμε Τα Cookies: Τα cookies (μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών πληροφοριών), αποθηκεύονται στη συσκευή τού εκάστοτε χρήστη όταν ο ιστότοπος φορτώνεται στο πρόγραμμα περιήγησής του. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα βασικά cookies που τον βοηθούν να βελτιώσει τη λειτουργία του, να γίνει πιο ασφαλής και να παρέχει καλύτερη εμπειρία στον χρήστη. Eπίσης, τα αρχεία cookies χρησιμοποιούνται με σκοπό το περιεχόμενο των ιστοσελίδων να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις των χρηστών, έτσι ώστε να υπάρχει εξατομίκευση τού περιεχομένου τής ιστοσελίδας.

Ποια Αρχεία Cookies Χρησιμοποιούνται Από Τον Ιστότοπο: Ο ιστότοπος  χρησιμοποιεί  δύο τύπους αρχείων cookies –  τα βασικά και τα περιόδου σύνδεσης. Τα βασικά cookies είναι μία παροχή ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και για να επιτρέπουν την άνετη περιήγηση τού χρήστη. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική του ταυτότητα. Χωρίς αυτά δε, δεν δύναται να προσφερθεί η αποτελεσματική λειτουργία τού ιστότοπου.  Τα cookies περιόδου σύνδεσης είναι προσωρινά αρχεία που παραμένουν στη συσκευή τού χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί από την ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να απενεργοποιήσει τη χρήση τους από τις ρυθμίσεις τού φυλλομετρητή του, θα πρέπει να  επισκεφθεί την αντίστοιχη ενότητα πληροφοριών του προκειμένου να λάβει γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Και Αρχεία Cookies: Ο ιστότοπος συλλέγει και επεξεργάζεται τα προαναφερθέντα στοιχεία  για ίδιον όφελος και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές τής προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις. Τα στοιχεία τού χρήστη και των συναλλαγών που πραγματοποιεί, θεωρούνται απόρρητα όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε ένα φυσικό εμπορικό κατάστημα. Ο χρήστης κατά την παροχή των στοιχείων του, συναινεί και αποδέχεται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών, για τις ανάγκες τής ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποείται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997), τη συναφή Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα δεδομένα με σκοπό την υλοποίηση τής παραγγελίας που εδόθη από τον χρήστη, και με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους.

Επιπλέον, τα cookies συλλέγουν διαφόρων ειδών πληροφορίες, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν επιτρέπουν την αναγνώριση τού χρήστη.  Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που συλλέγονται, οι οποίες σε συνάρτηση με το περιεχόμενο και τη χρήση τους, ενδεχομένως να συνδέονται με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Επομένως, μπορεί να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα, τα οποία όμως σύμφωνα με την πολιτική τού Διαχειριστή κρυπτογραφούνται, έτσι ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων προς αυτά.

Κρυπτογράφηση Προσωπικών Δεδομένων: Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), το οποίο κρυπτογραφεί τις μεταφερόμενες πληροφορίες. Το SSL έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες, καθώς και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών. Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός χρήστη και ενός εξυπηρετητή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά.

Επαναστόχευση: Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των cookies, ο ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει μέσω άλλων ιστοσελίδων τούς χρήστες που τον επισκέφθηκαν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στις συνεργαζόμενες με εκείνον εταιρείες.

Το διαφημιστικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται στον χρήστη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, έτσι ώστε να μη θεωρηθεί ενοχλητικό προς εκείνον. Προϋπόθεση για την προώθηση μηνυμάτων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τού χρήστη, είναι η τεχνολογία των cookies η οποία έχει τη δυνατότητα να προβάλλει στοχευμένη διαφήμιση στον χρήστη, με βάση πάντα την προηγούμενη δραστηριότητά του στο διαδίκτυο, είτε μέσα από τον παρών ιστότοπο είτε μέσω άλλων.

Cookies Τρίτων (Third Party Cookies): Το Love Cats χρησιμοποιεί cookies απαραίτητα για την ορθή λειτουργία τού ιστότοπου καθώς και για τη βελτιστοποίηση τής περιήγησης τού χρήστη. Ωστόσο, η συνεργασία με άλλες εταιρείες στο πεδίο τής διαφημιστικής του δραστηριότητος, το πρόγραμμα περιήγησης ή άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή τού χρήστη, αποθηκεύει cookies από φορείς και συνεργάτες που διεξάγουν τέτοιες δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Επομένως, κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο, τα cookies από τους συνεργάτες τού ιστότοπου ή άλλους φορείς, αποθηκεύονται επίσης στον υπολογιστή του ή σε άλλη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που προβάλλονται ή αγοράζονται.

Αφαίρεση / Αποκλεισμός Αρχείων Cookies: Τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή τού χρήστη, από προεπιλογή επιτρέπουν την εισαγωγή ορισμένων τύπων cookies σε μία τέτοια συσκευή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη εμποδίζοντας τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις τού προγράμματος περιήγησης ιστού ή την ενημέρωσή τους για κάθε μεταφορά τους στη συσκευή τού χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, η συγκατάθεση που εκφράζεται σχετικά με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή από τον ίδιο, εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αποθήκευση cookies στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται πως ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου στον ιστότοπο ή του προγράμματος περιήγησης τού διαδικτύου. Ο περιορισμός τής χρήσης των cookies ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο αποκλεισμός των cookies αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό σημαίνει πως οι ίδιες ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν για κάθε άλλο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στην ίδια ή άλλη συσκευή τού χρήστη.

Ασφάλεια Συναλλαγών: Η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα lovecats.gr και η εκούσια υποβολή των προσωπικών δεδομένων τού χρήστη, συνεπάγεται τη συγκατάθεσή του όσον αφορά στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, αυστηρώς αποκλειστικά από το προσωπικό του, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα.

Η πληρωμή μέσω κάρτας είναι απολύτως ασφαλής καθώς γίνεται με τη μεσολάβηση τής Viva Wallet, η οποία με το σύστημα 3D Secure διασφαλίζει περαιτέρω τις συναλλαγές τού εκάστοτε χρήστη. Κατόπιν τής πληρωμής, η Viva Wallet αποστέλλει ένα αποδεικτικό / επιβεβαιωτικό E-mail, στη διεύθυνση που έχει καταχωρήσει. Ο ιστότοπος δεν έχει κανενός είδους πρόσβαση είτε στα στοιχεία τού χρήστη είτε της κάρτας του.

Καλάθι αγορών